In het nederlands

Welkom op de website van SeTIS Brussel, tolk- en vertaaldienst in de sociale omgeving van Brussel.

Wie zijn wij?

Een korte geschiedenis van SeTIS Brussel.

De geschiedenis van SeTIS Brussel is een vervolg op 30 jaar professionalisering van tolken in een sociale omgeving op het grondgebied Brussel. In 1991, werd het Fonds FIPI  – Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM) in het Nederlands – gecreëerd en maakte het mogelijk om verschillende tweetalige en bi-culturele belanghebbende initiatieven te financieren.

De sociaal-medische tolkdienst (Interprétariat social et médical (ISM)) is gelanceerd in 1992 in onze hoofdstad: dit initiatief beantwoordt aan de groeiende vraag in Brussel en in Wallonië, en stelt zich snel open voor andere sectoren dan de gezondheidszorg (voornamelijk vroege kindertijd, alfabetisering, opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen).

In april 2000 nam de vzw Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et Étrangers (CIRÉ) het beheer over ISM en herdoopt zich tot CIRÉ-Interprétariat. In Wallonië zijn er vijf interculturele-ondersteunende diensten die zich aan het ontwikkelen zijn. In Vlaanderen zijn verschillende tolk- en vertaal verenigingen ook in opkomst. Ten aanzien van deze sterke heterogeniteit, heeft de CIRÉ-Interprétariat in maart 2004 het initiatief genomen om de Federale Overleg voor het Sociaal Vertalen en Tolken (COFÉTIS / FOSOVET) op te richten, die twintig actieve Vlaamse, Waalse en Brusselse verenigingen samenbrengt op het gebied van sociaal tolken. De belangrijkste doelstellingen waren het bouwen van een stevig en gestructureerde sector en die op nationaal niveau te verenigen. Alsook is het werken aan de professionalisering en het verkrijgen van de wettelijke erkenning en structurele financiering.

De tolkendienst CIRÉ werd in Brussel autonoom en veranderde haar naam in januari 2010 naar SeTIS Brussel vzw, het grootste Franstalig sociaal tolk en vertaaldienst van Brussel.

Wat doen wij?

SOCIAAL VOORWERP:

“Het doel van de vereniging is om de communicatie tussen mensen van buitenlandse afkomst en elke openbare dienst, vereniging of organisatie die werkt in de non-profitsector, te bevorderen door een tolk- en vertaaldienst aan te bieden”.

Hoe ?

OPDRACHTEN:

SeTIS Brussel biedt en stelt taalkundige en culturele middelen ter beschikking die ontbreken aan belanghebbenden in de non-profit sector. Zo kunnen ze hun interventies uitvoeren zonder belemmering van de taal.   Vertaling in sociale omgevingen levert ​​via haar dienstverlening, integratie en erkenning voor vreemdelingen in België. Deze vreemdelingen voelen zich dan beter gesteund en meer overwogen, omdat ze de mogelijkheid hebben om zich uit te drukken in hun moedertaal (ze zich duidelijker kunnen uitdrukken, vollediger, met meer ondertonen en precisie verwoorden).

Op deze manier biedt de SeTIS Brussels de mogelijkheid om een ​​brug te bouwen tussen twee oevers die graag samen willen komen. Deze diensten worden dan oorden waar spraak aan beide kanten plaats kan vinden, zonder grenzen of beperkingen.

WAARDEN:

  • Een open oor hebben
  • Vriendelijk zijn
  • Solidair zijn
  • Het recht hebben om zich in zijn moedertaal uit te drukken
  • Tolerant zijn
  • Gelijke toegang hebben tot zorg en informatie
  • De vervulling van iemands rechten, op een geïnformeerde manier

Voor verdere informatie over de waarden van SeTIS Brussel nodigen wij u uit om onze   deontologische code te raadplegen.

Voor wie ?

INTERVENTIE DOMEIN EN GRONDGEBIED

SeTIS Brussels is voornamelijk actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van en naar de Franse taal. Optreden in Vlaanderen en Wallonië zijn mogelijk op punctuele basis en is afhankelijk van de interventie taal, dit gebeurt hoofdzakelijk telefonisch.

SeTIS Brussels is een tweedelijnsdienst die beschikbaar is gelegd voor professionals van de publieke sector en non-profit (Opvang en Integratie, Gemeentelijke administraties, OCMW’s, Actiris, ONE (Kind en Gezin), Gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, enz.). SeTIS Brussels is niet toegestaan om begunstigden te ontvangen en hun aanvragen rechtstreeks te behandelen.

Contacten

PRAKTISCHE INFORMATIE

Contact ons

Als u al een gebruiker bent:

• Per e-mail: demandes@setisbxl.be

• Per Telefoon: 02 609 51 80

• Per fax: 02 609 51 81

Als u nog geen gebruiker bent:

• Per e-mail: relations.exterieures@setisbxl.be

SeTIS Bruxelles © 2016 Frontier Theme