In het nederlands

Welkom op de website van SeTIS Bruxelles, Franstalige sociaal tolk- en vertaaldienst in Brussel.

Wie zijn wij?

Een korte geschiedenis van SeTIS Bruxelles.

De geschiedenis van SeTIS Bruxelles steunt op een 30 jaar lange professionalisering van sociaal tolken en vertalen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 1991 werd het “Fonds d’Impulsion à la Politique des Immigrés (FIPI)  – Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM)” – opgestart waardoor verschillende tweetalige en multiculturele belanghebbende initiatieven financieel  ondersteund konden worden.

De tolkendienst “Interprétariat social et médical (ISM)” werd gelanceerd in 1992 in onze hoofdstad: dit initiatief beantwoordde aan de groeiende tolkvraag in Brussel en in Wallonië, en stelde zich snel open voor andere sectoren dan de gezondheidszorg (voornamelijk vroege kindertijd, alfabetisering, opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen).

In april 2000 nam de asbl Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et Étrangers (CIRÉ) het beheer over bij ISM en verandert van naam naar CIRÉ-Interprétariat. In Wallonië ontstaan er vijf ondersteunende integratiediensten. In Vlaanderen ontstaan er dan ook verschillende sociaal tolk- en vertaaldiensten. Geconfronteerd met deze sterke heterogeniteit, heeft  CIRÉ-Interprétariat in maart 2004 het initiatief genomen om de Coordination Fédérale de la Traduction et de d’Interprétariat Social/ Federaal Overleg voor het Sociaal Vertalen en Tolken (COFÉTIS/ FOSOVET) op te richten. Dit platform brengt twintig actieve Vlaamse, Waalse en Brusselse sociaal tolk- en vertaaldiensten samen. De belangrijkste doelstellingen hiervan waren het bouwen van een gestructureerde sector sociaal tolken en vertalen en de vereniging van die sector op nationaal niveau. De aandacht ging ook naar verdere professionalisering van het beroep en het verkrijgen van een wettelijke erkenning en structurele financiering.

De tolkendienst CIRÉ werd in Brussel autonoom en veranderde haar naam in januari 2010 naar SeTIS Bruxelles asbl, de grootste Franstalige sociaal tolk- en vertaaldienst.

Wat doen wij?

Doelstelling:

“Het doel van de vereniging is de communicatie tussen mensen van buitenlandse afkomst en elke openbare dienst, vereniging of organisatie die werkt in de non-profitsector, bevorderen door een sociaal tolk- en vertaaldienst aan te bieden”.

Hoe ?

OPDRACHTEN:

SeTIS Bruxelles biedt een dienstverlening van sociaal tolken en intercultureel bemiddelen aan voor non-profit organisaties en openbare diensten.  Het sociaal tolken en vertalen bevordert de communicatie tussen hulpverleners en anderstalige personen. Door het inzetten van sociaal tolken en vertalers kan de anderstalige persoon zijn rechten en plichten laten gelden. Zij kunnen zich dan uitdrukken in hun moedertaal met alle nuances en spreekwijzen.

Op deze manier biedt SeTIS Bruxelles de mogelijkheid om een ​​brug te bouwen tussen verschillende partijen die met elkaar willen communiceren. Alle betrokken partijen kunnen zich zo uiten zonder grenzen of beperkingen.

WAARDEN:

  • Een luisterend oor zijn
  • Vriendelijk zijn
  • Solidair zijn
  • Het recht hebben om zich uit te drukken in de eigen moedertaal
  • Tolerant zijn
  • Betere toegang hebben tot zorg en informatie
  • De eerbiediging van de grondrechten

Voor meer informatie over de waarden van SeTIS Bruxelles nodigen wij u uit om onze   deontologische code te raadplegen.

Voor wie ?

INTERVENTIE EN GEBIED

SeTIS Bruxelles is voornamelijk actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Interventies in Vlaanderen en Wallonië zijn mogelijk op ad hoc basis en zijn afhankelijk van de interventietaal, dit gebeurt dan hoofdzakelijk telefonisch.

SeTIS Bruxelles is een tweedelijnsdienst voor professionals van de publieke sector en NGO’s (inburgering en integratie, Gemeentelijke administraties, OCMW’s, Actiris, ONE, Gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, enz.). SeTIS Bruxelles werkt dus niet rechtstreeks voor anderstalige personen.

Contacten

PRAKTISCHE INFORMATIE

Neem contact op

Als u al een gebruiker bent:

• Per e-mail: demandes@setisbxl.be

• Per Telefoon: 02 609 51 80

• Per fax: 02 609 51 81

Als u nog geen gebruiker bent:

• Per e-mail: relations.exterieures@setisbxl.be

SeTIS Bruxelles © 2016 Frontier Theme